کالای فیزیکی

صابون شير الاغ

صابون شير الاغ
کالای فیزیکی

صابون شير الاغ

۶۰٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

🌹نخند😁!!!؟؟؟ ما، بهش ميگيم الاغ ولى كلى خاصيت داره طفلك.بدن الاغ هيچ وقت زخم نميشه چون بخاطر بافت چربى كه داره بسرعت اين زخم ترميم ميشه و همين خاصيت درتهيه روغن الاغ به ما كمك ميكنه روغنى پر فايده براي برطرف كردن زخمها و خشكى پوست. روغن اين الاغ مهربان و پرفايده براى درمان زود انزالى نيز مفيد است، شيرش هم براي درمان

سرفه هاي خشك و بهبود اسم(تنگي نفس) بسيار موثر است، شير اين زبون بسته در حوزه صادرات بازاربسياار داغى دارد و طيى٣الى٤ سال گذشته پرورش الاغ مشتاقانى پيدا كرده كه البته همگي بخش خصوصى هستند.هر ليتر شير الاغ بين ٣٠٠ تا ٤٠٠ هزار تومان است.

شير الاغ در جوانسازى پوست بسيار خوب عمل ميكند، دراستراليا هفته اى ٢ الى ٣روز در وان شير چند دقيقه اى به استراحت و رسيدگي به پوستشون ميپردازند.

حالاا براي راحتي كار، از صابون شير الاغ نيز همون بهره رو ميشه گرفت.

اندر خواص صابون شير الاغ:

🌷 صابون شير الاغ پوست را بسيار نرم و شفاف ميكند پوستى سرحال و صاف خواهيد داشت.

🌷 بافت مرده پوست را كاملا پاك كرده و به احياى بافت زنده كمك شايانى ميكند.

🌷 از خواص ديگر صابون شير الاغ ميتونم به برطرف كردن جوش خشكى و اگزما اشاره كنم كه با تجربه او كه الاغ ما داره تمامى اين كارها را بخوبى انجام ميده😁

🌷 تا حدود زيادى التيام بخش زخمهاى قديمى است👍