درباره ما

حاج جواد موسس و پايگذار عطارى نكوكار به تاريخ ١٣٢٠است. همزمان با جنگ جهانى

دوم واشغال ايران توسط روسها.

وى دراين سال اقدام به خريد مغازه نان سنگكىِ نزديك چهارسوق بزرگ كرد و از آن زمان

تابحال تابلو عطارى نكوكار سردر مغازه جاى گرفته.

دكان در دل بازار در منطقه اى با قدمت ٣٠٠ ساله مشغول فعاليت روزانه خود است.

از جنوب به بازار مسگرها از شمال به پله هاى نوروزخان و از شرق به بازارآهنگرها و

از غرب به چهارسوق كوچك راه دارد. در قديم سرو صداى چكش مسگرها و ناله مس

بيچاره فضاى چهار سوق بزرگ را پركرده بود اما امروزه ديگر، هيچ نشانى از آن بازار

نيست.

در آن سالها شركتهاى بنامى كه در عرصه اقتصادى فعاليت داشتند، قفسه هاى چوبى

عطارى را بخود اختصاص داده بودند،اين روال تا سال ١٣٥٧ ادامه داشت ولى از آن

سال به بعد عطارى نكوكار هيچ نمايندگى رو نپذيرفت و روند كارى خود را تغيير داد

وبسراغ اجناس فله رفت.

پس از چندى پسر حاج جواد به اين فكر افتاد كه نوعى چاى تهيه كند تا موقع نوشيدن

عطرى خوش، طعمى دلنشين(گس بودن) همراه با رنگى چشم نواز به مصرف

كنندگان اين چاى هديه كند، با آزمون خطاهاى بسيار بالاخره به نقطه نهايى رسيد.

چاى نكوكار سالهاست بين بازاريان شهرت پيدا كرده و طرفداران پرو پاقرصى داره.

البته در زمينه عسل و عرقيجات نيز خوشنام است.

امروز عطارى نكوكار با حال و هواى قديميش به شكلى سنتى و با همان ترازوى

شاهين دارش به اتفاق پسر و دو نوه حاج جواد ادامه مسير ميدهد.

روزگار بر همه دوستان و عزيزان خوش